OBM na FaceBooku

Prognozowanie rozwoju konfliktów międzypaństwowych

Prognozowanie rozwoju sytuacji politycznej w jednym kraju jest dość ciężkim zadaniem obarczonym dużym błędem związanym ze zmieniającą się koniunkturą, wydarzeniami nagłymi (skandale, afery, sojusze, nagrody itp.) oraz błędami badań opinii społecznej.

Tym bardziej trudnym zadaniem wydaje się prognozowanie sytuacji międzynarodowej, gdzie wpływ poszczególnych elementów (stanowiska konkretnych państw) są zależne od lokalnej przewagi którejś z grup politycznych.

Niemniej jednak, tak jak prognozowanie długoterminowe zjawisk atmosferycznych, tak i prognozowanie rozwoju napięć między państwami jest możliwe choć obarczone jest sporym błędem.

Tak jak w przypadku pogody, tak i dla polityki światowej można tworzyć grupy różnych scenariuszy wedle których rozwijać się będzie dany konflikt.

Jednym z projektów fundacji IP jest stworzenie w przyszłości ośrodka mającego za zadanie zbierać i przetwarzać jak największą ilość informacji lokalnych i globalnych, by w wyniku zebrania tych danych i ich przetworzenia otrzymać potężne narzędzie: dobrej jakości prognozy (w tym prognostyczne przestrzenie probabilistyczne), które umożliwiać będą przewidywanie szerokiej gamy parametrów użytecznych ze względów społecznych, ekonomicznych, politycznych czy naukowych.
Koszty uruchomienia tego typu ośrodka są olbrzymie, gdyż ilość informacji, którą należy przetwarzać w czasie rzeczywistym jest ogromna, a więc potrzebne są potężne zespoły stacji roboczych oraz spore zasoby ludzkie (w tym programistów oraz statystyków).
Częścią tego ośrodka będzie także Pracownia Prognozowania działająca przy OBM.