OBM na FaceBooku

Zaproszenie do współpracy dla specjalistów z zakresu bezpieczeństwa

Zapraszamy uczonych, pracowników naukowych uczelni oraz samodzielnych niezależnych badaczy z zakresu geopolityki, bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego a także bezpieczeństwa technicznego do podjęcia współpracy z naszym Ośrodkiem.

Współpraca może odbywać się w wielu różnych formach, może to być np.:
– tworzenie publikacji z zakresu bezpieczeństwa z przeznaczeniem do publikacji na stronie OBM.PL (lub GEOPOLITYKA.PL)
– tworzenie odpłatnych raportów dla podmiotów zewnętrznych, które zechcą skorzystać z usług specjalistów OBM
– organizacja seminariów, wykładów, spotkań osób zainteresowanych tematyką badawczą OBM
– wydawanie książek i broszur z zakresu bezpieczeństwa
– pomoc organizacjom rządowym w poprawieniu ich skuteczności w walce z zagrożeniami bezpieczeństwa
– tworzenie gotowych instrukcji (algorytmów) działań w przypadku zagrożeń z myślą o ich zastosowaniu przez służby państwowe (lub firmy prywatne)
– tworzenie scenariuszy zagrożeń (np. terrorystycznych) dla przewidzenia możliwych skutków oraz dla niwelowania strat i poprawienia skuteczności ratownictwa
– tworzenie koncepcji innowacji w systemach zwalczania zagrożeń i skutków zdarzeń kryzysowych
– uczestnictwo w tzw. „burzach mózgów” w celu kreowania założeń badawczych na przyszłe okresy działalności OBM

Dzięki zgłoszeniu do grona Kolegium Ekspertów, istnieje szansa by osiągać nie tylko satysfakcję zawodową (która powinna być głównym motorem współpracy), ale także by osiągać korzyści finansowe w związku z realizacją zleceń ze strony instytucji prywatnych, samorządowych czy rządowych.

Chcemy zbudować nowy think-tank, który będzie w stanie kreować nowe koncepcje dla kraju, regionu czy świata.

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o kontakt e-mailowy.