OBM na FaceBooku

Praca i współpraca

Zapraszamy do współpracy z OBM.
Informujemy, że ewentualne wynagrodzenia są wypłacane wyłącznie ze środków, które pozyska dany pracownik w ramach grantów państwowychlub prywatnych.

Obecnie poszukujemy następujących pracowników:

1) Dyrektor OBM
wymagania:
– stopień doktorski lub pokrewny stopień zawodowy z dziedzin związanych tematyką ośrodka
– biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
– mile widziana znajomość innych języków (m.in. francuski, arabski, hiszpański itd.)
– umiejętność zarządzania ludźmi i projektami
– umiejętność pozyskiwania środków finansowych na działalność jednostki
– kultura osobista
– spokój ducha
– otwartość na różne poglądy i teorie (antydoktrynizm)
– możliwość podpisania kontraktu wiążącego pracownika na min. 3 lata
uwagi:
pensja max. 9500 zł brutto (uzależniona od ilości realizowanych projektów i pozyskanych grantów)

2) Eksperci
wymagania:
– stopień magistra lub inny podobny z dziedzin związanych tematyką ośrodka
– biegła znajomość języka polskiego oraz dobra angielskiego
– mile widziana znajomość innych języków (m.in. francuski, arabski, hiszpański itd.)
– umiejętność współpracy z ludźmi
– umiejętność pozyskiwania środków finansowych (grantów) mile widziana
– kultura osobista
– rozwaga i opanowanie
– otwartość na różne poglądy i teorie
uwagi:
pensja max. 5500 zł brutto (uzależniona od ilości realizowanych projektów i pozyskanych grantów)

3) Wolontariusze
wymagania:
– dużo niegasnącego entuzjazmu
– zainteresowanie tematyką OBM
– kultura osobista
– umiejętność zwalczania własnego lenistwa
– otwartość na różne poglądy
uwagi:
wynagrodzeniem jest spora i nielimitowana suma satysfakcji i doświadczenia

 

Zapraszamy naukowców i ekspertów do wstąpienia w szeregii Kolegium Ekspertów Instytutu Północnego, które to Kolegium jest automatycznie Radą Naukową OBM.
Deklaracja członkowska jestdopobrania tu.
Przypominamy, że członkowstwo jest bezpłatne, a dodatkowo nasi eksperci mogą być zapraszani do udziału w komercyjnych projektach lub mogą odpłatnie przygotowywać opracowania i raporty zamawiane w OBM.