OBM na FaceBooku

Zespoły badawcze

OBM posiada następujące zespoły badawcze:

Pracownia Badań Terroryzmu (ANTYTERRORYZM.PL)
– zajmuje się głównie badaniem zjawisk związanych z terroryzmem, ruchami narodowo-wyzwoleńczymi i konfliktami asymetrycznymi;

Pracownia Socjologii Politycznej
 – zajmuje się badaniem zależności kulturowych, geopolitycznych i socjologicznych na tle problematyki konfliktów i pokoju;

Pracownia Prognozowania i Analiz Polityki Międzynarodowej
– zajmuje się głównie opracowywaniem metod analitycznych służących modelowaniu stosunków międzynarodowych oraz przewidywaniu rozwoju sytuacji na świecie;

Pracownia Bezpieczeństwa Technicznego
– zajmuje się ustalaniem realnych zagrożeń wynikających z użycia różnych rodzajów broni zwłaszcza masowego rażenia tj. materiałów  wybuchowych, broni chemicznej, biologicznej i jądrowej; ważnym aspektem badań pracowni jest uwzględnianie wpływu mediów na lęki społeczne wytworzone z powodu deformowania wizerunku skutków działania różnych rodzajów broni;

Magazyn GEOPOLITYKA.PL
– projekt zakłada stworzenie pisma internetowego zajmującego się problematyką globalnych konfliktów i stosunków międzypaństwowych.