OBM na FaceBooku

Pracownia Badań Terroryzmu

Pracownia Badań Terroryzmu (PBT) stawia przed sobą zadania dotyczące analiz zagrożeń bezpieczeństwa związanego z ogólnie pojętym terroryzmem.

Dla potrzeb PBT przyjęliśmy podział na następujące przejawy działań uznawanych za terroryzm:
TI: terroryzm związany z kwestią niepodległości narodu będącego częścią większego państwa lub kilku państw (vide: Baskowie, Irlandia Płn., Kurdystan, Czeczenia itp.)
TR: terroryzm związany z grupami o odmiennych przekonaniach religijnych (w tym także fanatyzm religijny)
TP: terroryzm związany z grupami o odmiennych poglądach politycznych (vide: Grupa Baader-Meinhof)
TS: terroryzm związany z pojedynczymi jednostkami buntującymi się z powodów niedostosowania społecznego
TF: terroryzm planowany (fałszywy) mający wywołać odpowiednie reakcje społeczne (vide: plany Northwoods)

Dla potrzeb kwalifikacji danej grupy terrorystycznej do określonej kategorii, wybiera się najważniejszy motyw (cel) działania.

PBT postuluje niepopulistyczne studia na terroryzmem oraz uważne analizy powiązań na linii media-terroryzm.

W naszych rozważaniach dzielimy terroryzm na fazy:
F1) powstanie przyczyny prowadzenia akcji terrorystycznych
F2) podjęcie decyzji o podjęciu działań terrorystycznych
F3) planowanie terroru, poszukiwanie funduszy, ludzi, środków
F4) akt terroru
F5) nagłośnienie medialne aktu terroru
F6) skutki polityczne i społeczne aktu terroru

Warto zauważyć, że walka z terroryzmem może być przeprowadzona nie tylko na poziomie faz F3 lub F4 – fazy te są ciężkie do ograniczania czy kontrolowania bez znacznych nakładów finansowych lub drastycznego zawężenia swobód obywatelskich.
Według nas najbardziej optymalnym sposobem powstrzymywania aktów terroru to oddziaływanie na fazy F1 i F2; dodatkowo faza F5 jest najważniejsza z punktu widzenia terrorystów; samocenzura mediów w sprawie dowolnych zamachów spowodowałaby zniszczenie podstawowego celu jaki osiągnąć chcą terroryści: nagłośnienie swojej sprawy, zastraszenie społeczeństwa oraz zmiana na scenie politycznej. W krajach demokratycznych realną władzę mają media mainstreamowe, to właśnie one stają się poniekąd sprzymierzeńcem każdego terrorysty, gdyż nie potrafią zrezygnować z bonusu jakim jest oglądalność podczas wszelkich wydarzeń związanych z aktami terroru.

Jednym z naszych planów jest stworzenie portalu ANTYTERRORYZM.PL, który ma się stać platformą dyskusji o metodach walki z terroryzmem oraz bazą danych wiedzy na ten temat.